درخواست نمونه

مصرف کنندگان محترمی که قبل از خرید سود پرک می خواهند از کیفیت سود پرک سوکا شیمی اطمینان حاصل کنند ، می توانند با یکی از شماره های زیر تماس حاصل نموده یا برای سوکا شیمی ایمیل ارسال نمایند .  کارشناسان سوکا شیمی پس از بررسی در خواست در اسرع وقت نمونه درخواست شده را ارسال خواهند نمود .

اطلاعات تماس :

 

Email : Info@Sokachemi.com

Cell :  +۹۸ ۹۱۲ ۰۸۵۰۴۵۰

Tell :   +۹۸ ۲۱ ۳۶۴۴۱۷۹۱

۳۶۴۴۱۷۷۳ ۲۱ ۹۸+

Fax :   +۹۸ ۲۱ ۳۶۴۴۱۷۶۷

 

تماس با سوکا شیمی

 

سود پرک سوکا شیمی ، برای آنهایی که می خواهند بیشترین سود را ببرند .

سود پرک